Присвійні прикметники виражають належність об'єкта певній людині або тварині. Вони відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?
Приклад:
This is my pen — Це моя ручка.
У цьому прикладі «my» (моя) — це прикметник, який описує предмет і показує приналежність ручки до людини, яка говорить.
 Особовий займенник 
Присвійний прикметник
I (я)
My (мій, моя, моє, мої)
You (ти, ви)
Your (твій, твоя, твоє, твої)
He (він)
His (його)
She (вона)
Her (її)
It (воно)
Its (його)
We (ми)
Our (наш, наша, наше, наші)
They (вони)
Their (їх)