Присвійний відмінок використовується, коли ми хочемо сказати, що щось комусь належить.
1. Для того щоб поставити іменник у форму присвійного відмінка однини, потрібно додати до нього -'s (знак ' називається апостроф): the girl's bag — сумка дівчинки. З двох іменників, що означають особу і предмет, одне належить іншому: сумка належить дівчинці.
Зверни увагу!
В українській і в англійській мові порядок слів, як правило, прямо протилежний. При перекладі таких словосполучень українською найзручніше починати з того слова, яке стоїть після 's.
Приклад:
The girl's bag — Cумка дівчинки.
Jack's friend — друг Джека.
2. Якщо потрібно поставити іменник у форму присвійного відмінка множини, і він закінчується на -s, то до нього додається тільки апостроф '
Приклад:
The students' dictionaries — Словники студентів.
The parents' house — Дом батьків.
3. Якщо двом особам однаково належить один предмет або особа, то обидва ці особи вважаються за одне ціле, тому додаємо апостроф або -'s до останнього елемента слова.
Приклад:
Alex and Helen's flat. — Квартира Алекса і Хелен.
Kate and Ann's parents. — Батьки Каті й Ані.
Зверни увагу!
Також є іменники, які утворюють множину не за правилами.
 
Слова-винятки:
a child — children
a man — men
a woman — women
У цьому випадку ми пишемо спочатку іменник у множині, потім апостроф і закінчення 's 
Приклад:
The children's toys — Іграшки дітей.
The women's daughters — Доньки жінок.