Study the information about short answers of the verb to be in Past Simple.
(Вивчи інформацію про короткі відповіді дієслова to be в минулому часі.)
1. Коротка стверджувальна відповідь у Past Simple складається зі слова «yes», займенника і відповідного дієслова to be в минулому часі:
Зверни увагу!
Yes,   +   особовий займенник  +   дієслово.
Приклад:
Yes, I was.
 
Yes, they were.
Після «Yes» ставиться кома, у кінці короткої відповіді стоїть дієслово, з якого починається загальне питання.
Приклад:
people-2557396_1920.jpg
 
Вони були вчора в школі? — Так.
 
Were they at school yesterday? — Yes, they were.
2. Коротка заперечна відповідь у Past Sоimple складається з слова «no», займенника і відповідного дієслова to be в минулому часі з заперечною часткою «not».
Зверни увагу!
No,    +    особовий займенник   +   дієслово   +   not.
Приклад:
No, I was not/ wasn't.
No, they were not/weren't.
Після «No» ставиться кома, а дієслово може бути як у повній, так і в скороченій формі.
Приклад:
driver.jpg
 
Майк був вдома в п'ятницю? — Ні.
 
Was Mike at home on Friday — No, he was not/wasn't.
 
bicycle-4358893_1920.jpg
 
Ви були вдома в п'ятницю? — Ні.
 
Were you at home on Friday — No, we were not/weren't.
Зверни увагу!
Дієслово «to be» в Past Simple в заперечній формі має такі скорочення:
was not — I wasn't
He was not — He wasn't
She was not — She wasn't
It was not — It wasn't
You were not — You weren't
We were not — We weren't
They were not — They weren't
У короткій відповіді, що починається з  «Yes», використовується повна форма дієслова «to be»:
Yes, I was. Yes, she was. Yes, we were.
У короткій відповіді, що починається з «No», використовується якповна форма дієслова «to be», так і скорочена.
Зверни увагу!
No, I was not — No, I wasn't.
No, she was not — No, she wasn't.
No, we were not — No, we weren't.
3. Слід звернути особливу увагу на питання, де підметом є займенник «you».
Зверни увагу!
Якщо в питанні стоїть «you», то у відповіді, звичайно, потрібно сказати «I» і поставити дієслово у відповідній формі:
Were you a pupil? (Ти був учнем?)
Yes, I was. (Так).
No, I was not/wasn't. (Ні).