Study the information about interrogative form of the verb to be in Past Simple.
(Вивчи інформацію про питальну форму дієслово to be в минулому часі.)
Щоб поставити просте запитання необхідно перенести was / were на початок речення.
Зверни увагу!
Was I, he, she, it
 
Were you, we, they
Приклад:
learn-1996845_1920.jpg
  
Was she a pupil? — Вона була ученицею?
 
doctor-650534_1920.jpg
Were they doctors? — Вони були лікарями?