Study the information about negative form of the verb to be in Past Simple.
(Вивчи інформацію про заперечну форму дієслова to be в минулому часі.)
Щоб зробити речення заперечним, слід додати частку not до was/were.
(Я) I was not
  
(Він, Вона, Воно) He, She, It was not
  
(Ти, Ви) You were not
  
(Ми) We were not
  
(Вони) They were not
Зверни увагу!
Найчастіше використовуються скорочені форми дієслова to be: wasn't = was not / weren't = were not.
Приклад:
cinema-2502213_1920.jpg
 
wasn't at the cinema with you on Monday. — Я не був з вами в кіно в понеділок.
bicycle-4358893_1920.jpg
 
We weren't at home on Sunday. — Нас не було вдома в неділю.