Study some information about adverbs of degree.
 
В англійській мові до прислівників міри та ступеню відносять наступні:
 
much, little, very, too, just, so, enough, hardly, scarcely, nearly, almost и др.
 
Прислівники міри та ступеня характеризують дієслово, або прикметник, або інший прислівник.
 
Прислівники цієї групи вказують на те, в якій мірі була виконана дія або наскільки явною э та чи інша ознака:  
 
He is driving very fast.
  
It’s too hot today.

Прислівники very, so, how характеризують тільки інші англійські прислівники або прикметники:
 
How rude!
  
How beautiful!

That little girl is so clever.
  
3f8c1fa11624012a7ed8e917020a7659.jpg

Якщо значення «дуже» потрібно додати до дієслова або дієприкметника, тоді вживаємо much/very much:
 
We were much surprised at the new requirements.
  
Jim is swimming very much.
Джерела:
https://ru.pinterest.com/