Study some information about adverbs of manner.
  
Прислівниками способу дії є наступні:
 
well, fast, quickly, slowly, quietly, easily и др.

Вони характеризують дієслово та вказують на характер та особливості виконання дії або стану.
 
Ці прислівники відповідають на питання «як? яким чином?».
 
Більшість прислівників ознаки дії утворюються додаванням суфікса -ly:
 
Our teacher is reading poems so passionately.
  
91696727.jpg
  
We can distinctly see the shore of Africa from here.
Джерела:
https://www.understood.org/