Обчислювальні іменники в однині  вживаються з означеним та з неозначеним артиклем в залежності від змісту та контексту:

a/an — якщо предмет згадується вперше для визначення предмета як класа,
the — якщо предмет вже відомий співрозмовникам.
Приклад:
I have a house. The house is large.
Обчислювальні іменники в множині вживаються з означеним або нульовим артиклем:
 
нульовий артикль — якщо предмет згадується вперше,
the — якщо предмети вже відомі.
Приклад:
All people have friends.
The chairs were broken.
Неозначений артикль a/an не вживається з іменниками в множині.