Вимова неозначного артикля a/an:
/ə/ — перед приголосним звуком: atable, acat;
/ən/ — перед голосним звуком: aneye, anidea.
 
Вимова означного артикля the:
/ðə/ — перед приголосним звуком: the day, the coat;
/ðiː/ — перед голосним звуком: theend, theocean.
Зверни увагу!
Важливо! У словах, що починаються з літер h, u, y, вимова артиклей залежить від вимови цих літер. 

hall (слово ‘hall’ починається с приголосного звука: /hɔːl/):
a /ə/ hall;
the /ðə/ hall

hour (слово ‘hour’ починається з голосного звука: /ˈaʊə/):
an /ən/ hour;
the /ðiː/ hour