Прийменник at вживається
  • для позначення точного часу:
at 10 o’clock; at 09.10 (nine ten);
  • для позначення часу прийому їжи:
at lunch time; at dinner time;
  • з назвами деяких часів доби:
at dawn; at noon; at midnight; at night;
  • з назвами деяких свят:
at Christmas; at Easter; at Christmas-time;
  • для позначення віку:
at the age of  23; at 17;
  • у словосполученнях зі словом time:
at this/that time; at the time (of).
Зверни увагу!
У питальних реченнях, що починаються з «What time…», і в коротких відповідях на них прийменник at опускаеться (у розмові).
'What time do you arrive?' 'Nine o’clock in the morning.'