Прийменник on вживається
  • з назвами днів тижня;
on Monday; on Friday;
  • з назвами часу доби, якщо перед нами стоїть назва дня тижня:
on Monday morning; on Friday evening;
  • з датами:
on August 3d; on 27 April;
  • з річницями:
on your birthday; on our wedding day;
  • з назвами свят, якщо вони вживаються зі словом day:
on Christmas Day; on New Year’s Day.
Зверни увагу!
Прийменники опускаються перед словами last, next, this, that.
I saw him last October.
See you next/this Sunday!