Вживання теперішнього неозначеного часу.
 
Present Simple (теперішній неозначений час) уживається для опису дій, що регулярно повторюються, відбуваються постійно, наприклад, коли ми говоримо про звички, розклад дня, графіки. Цей час означає дії, що відбуваються у теперішньому часі, але без прив'язки до моменту мовлення.
 
Форми дієслів у реченнях різних типів.
 
Стверджувальні речення:
 
I
study
you
study
He, she, it
studies
We
study
You
study
They
study
 
Питальні речення:
  
Do I
study?
Do you
study?
Does he, she, it
study?
Do we
study?
Do you
study?
Do they
study?
  
Заперечні речення:
 
 I
do not (don't) study
you
do not (don't) study
 he, she, it
does not (doesn't) study
 we
do not (don't) study
 You
do not (don't) study
 they
do not (don't) study
 
Пам'ятайте, что в 3-й особі однини до дієслова додається закінчення -s:
 
I live – he lives

Якщо дієслово закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, до нього додаємо закінчення -es:
 
I watch – he watches

До дієслів на -y, якій передує приголосна, також додаємо закінчення -es, а -y змінюємо на -i-:
 
I try – he tries

Якщо дієслово закінчується на -y, якій передує голосна, -y зберігається і додається лише закінчення -s:
 
I play – he plays
 
У заперечному реченні вживаємо do або does. Допоміжне дієслово does вживається в 3 особі однини.
 
Ми вживаємо теперішній неозначений час для опису наступних дій:
 
1) Регулярні дії, что повторюються:

I often go to the сafe.

They play golf every weekend.
  
Golf-7.jpg

2) Дія, що відбувається в теперішньому часі в загальному розумінні (не обов'язково в момент мовлення):

Kate studies Spanish.

3) Загальновідомі факти:

The Earth is round.
  
Earth.jpg
Джерела:
http://calamigosguestranch.com/experiences/golf/
http://resistance.wikia.com/wiki/Earth