Вживання adverbs of frequency.
 
Ми вживаємо прислівники частоти, коли говоримо про те, як часто ми щось робимо.
 
Запам'ятайте ці прислівники:
  
always – завжди
 
usually – звичайно, зазвичай

often – часто

sometimes – іноді
 
never – ніколи
 
seldom – зрідка
 
Вживайте ці прислівники після дієслова to be:

Ben is always late.

Mary is never on time.

Якщо у стверджувальному реченні значеннєве дієслово називає дію, або діяльність, прислівник потрібно вживати після підмета:

Kate sometimes smiles at the lessons.
 
supporting_your_adopted_children_as_they_try_to_fit_in_at_school.jpg

Якщо у заперечному реченні є прислівник, йому передує don’t (do not) або doesn’t (does not):

I don’t often buy gifts.
  
intro.jpg
Джерела:
http://www.kiplinger.com
https://expertbeacon.com