We use the following verbs in the present simple, even if we mean "just now".
Ми вживаємо наступні дієслова у теперішньому неозначенному часі, навіть якщо маємо на увазі "саме зараз".
 
like /laɪk/
подобатися
love /lʌv/
любити
hate /heɪt/
ненавидіти
want /wɒnt/
бажати
need /niːd/
потребувати
know /nəʊ/
знати
understand /ˌʌndəˈstænd/
розуміти
remember /rɪˈmembə/
пам'ятати
prefer /prɪˈfɜː/
надавати перевагу
think /θɪŋk/
вважати
  
Examples:
It is raining. I hate rainy weather. I want it to stop. — Йде дощ. Я ненавиджу дощову погоду. Я хочу, щоб він припинився.
What are you doing? Do you need any help? — Що ти робиш? Тобі потрібна допомога?
I don't understand what you are talking about. — Я не розумію, про що ти говориш.
Джерела:
https://www.youtube.com/channel/UCzQwDYYZ44evRH0_64Q5Vag
https://www.youtube.com/channel/UCNE227nPPd04KCtOK7_T7UQ