Compare use of the present tenses in English:
Порівняй вживання теперішніх часів в англійській мові:
 
The Present Simple Tense
The Present Continuous Tense
 
- things that happen regularly:
- події, что відбуваються регулярно:
 
Example:
walk my dog every morning.
Я вигулюю свого собаку кожного ранку.
 
Signal words / сигнальні слова:
sometimes (іноді), usually (зазвичай), often (часто),
seldom (рідко), every day (кожного дня), once a week (раз на тиждень).  
 
- things that are happening now:
- події, що відбуваються зараз:
 
Example:
am walking my dog now.
Я зараз вигулюю свого собаку.
 
Signal words / сигнальні слова:
now (зараз), at the moment (цієї миті).
 
 
- thing that are true in general:
- події, що є дійсними взагалі:
 
Example:
live in Mira Street.
Я мешкаю на вулиці Мира.
 
Signal words / сигнальні слова:
always (завжди), never (ніколи).
- things that are true temporarily:
- події, что є дійсними тимчасово:
 
Example:
am living with my granny this week.
Цього тижня я живу з бабусею.
 
Signal words / сигнальні слова:
today (сьогодні), this week (цього тижня), these days (цими днями).