В непрямій мові питання перетворюються на підрядні речення з прямим порядком слів. Знак питання в кінці речення не ставиться.
Вступними дієсловами служать слова ask, inquire, wonder, want to know.
 
При перекладі спеціальних питань  непрямою мовою, питальне слово стає сполучником, за допомогою якого вводиться підрядне речення. 
Приклад:
‘Where are you going?’ he asked. — He wanted to know where we were going.
‘Why do you want to quit the job?’ she asked. — She asked why I wanted to quit the job.
Загальні питання вводяться в речення за допомогою слів if та whether.
Приклад:
‘Do you play chess?’ he asked. — He wondered if/whether I played chess.
‘Is it raining?’ Tom asked. — Tom asked if/whether it was raining.
В альтернативних питаннях використовується тільки whether.
Приклад:
‘Do you want tea or coffee?’ she asked. — She asked (me) whether I wanted tea or coffee.