При передачі непрямою мовою прохань, команд та інструкцій використовується вступне дієслово з відповідним значенням та інфінітив. 
ask
order
beg
tell                      \(+\) to-infinitive.
remind
warn
command
demand
Приклад:
‘Stop the car!’ the police officer said to him. — The police officer ordered him to stop the car.
‘Close the door, please,’ she said. — She asked me to close the door.
‘Put on the coat,’ Mom said. — Mom told me to put on the coat.
Заперечення утворюється шляхом розміщення частки not перед інфінітивом.
Приклад:
‘Don’t close the door, please,’ she said. — She asked me not to close the door.
‘Don’t touch the iron,’ she said. — She warned me not to touch the iron.