Changes of the word order in sentences.
 
Прислівник частоти дії та непрямі додатки без прийменника to вживаються після підмета:

I sometimes drink tea in the morning. 
  
Drinking-Tea.jpg

He showed the boss his office pass.
 
Стилістична зміна порядку слів.

Письменники можуть використовувати змінений порядок слів. Ось низка прикладів:

Never before had he felt so miserable.

Якщо речення починається з never або never before, відбувається інверсія, тобто підмет та присудок міняються місцями. Не треба використовувати інверсію коли never стоїть після підмета.

Had they known, they'd never have done that.

Whatever you can tell me, I know already.
Джерела:
http://sweat.burnthis.com/