Exclamatory sentences. Word order
 
Приклади окличних речень:
 
How wonderful! What a nice day it is!

Whoa! What a big car! 

How beautiful! 

Існує два типи окличних речень: ті, що починаються зі слова how та ті, що починаються зі слова what.

How + adjective

How interesting! 

Окличні речення, що починаються із займенника what
Інша конструкція:

What + a(n) + adjective + subject

Неозначений артикль a може мати форму an (якщо за ним прямує слово, що починається з голосної літери) або зникати, якщо іменник в множині.

What a strange man!  
  
What a beautiful child
  
Wow! What an exciting movie
 
Схема перетворення розповідного речення в окличне
 
Subject + verb + adjective → How + adjective + subject + verb

Приклад:

She is pretty. → How pretty she is! 
 
How very cute!
 
Також існує конструкція з what:

Subject + verb + adjective → What + a(n) + adjective + subject + verb

You make a cute couple. → What a cute couple you make! 
 
Якщо йдеться про множину, неозначений артикль зникає:

Mummy, what big eyes you have!