Word order. Types of sentences
 
Різний порядок слів у реченнях різних типів: стверджувальні, заперечні, питальні.
 
1. У стверджувальних реченнях стандартний фіксований порядок слів:

підмет — присудок додаток обставина

або 

обставина підмет присудок додаток 

Sam bought a new car two years ago.

Last week we went to the cafe.
 
Attenborugh 2016.jpg
 
1. Заперечні речення утворюються за допомогою допоміжних дієслів з часткою «not» перед головним дієсловом.
 
Sally doesn't (does not) like this book at all.

I don't (do not) see the point why we're in this company.

Their parents didn't (did not) allow them to walk alone.
 
У випадку, якщо головне дієслово to be або модальне (can, must, should та ін.), допоміжне дієслово не потрібне, треба додати лише заперечну частку «not».
 
I am not a fan of chocolate.

You shouldn't visit this place.

He mustn't (must not) press this button.
 
3. Питальні речення в англійській мові також утворюються за допомогою допоміжних дієслів.

Does he like his job?

Do your parents know about this problem?
  
Did Cary enjoy her last holidays?
 
Також існують спеціальні питання зі словами what? (що?), who? (хто?), where? (де?), why? (чому?) та ін. Ці питальні слова ставляться на перше місце в реченнях перед допоміжним дієсловом.

Is he in the office?
  
remont-ofisa-pod-klyuch1.jpg

Where is she now?