Learn the words below.
children-1056065_960_720 (1).png
1.
tall /tɔːl/ високий
 
2.

short /ʃɔːt/ низький
 
3.

slim /slɪm/ стрункий
 
4.

fat /fæt/ гладкий
 
5.

thin /θɪn/ худорлявий
 
6.

long /lɒŋ/ довгий
 
7.

curly /ˈkɜːli/ кучерявий
 
8.

straight /streɪt/ прямий
 
9.

thick /θɪk/ густий
 
10.

fair /feə/ білявий
 
11.

dark /dɑːk/ темний
 
12.

red /red/ рудий
 
Useful phrases:
What does he look like? — Як він виглядає?

She is tall and slim. — Вона висока та струнка.

She has got long curly hair. — У неї довге кучеряве волосся.

He's got straight fair hair. — У нього пряме біляве волосся.

She’s got thick red hair. — У неї густе руде волосся.
Джерела:
Словник. Англо-український. Українсько-англійський. Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів/Упоряд.: С. А. Коваль та ін. – Ірпінь: ВТФ «ПЕРУН», 1994
https://myefe.com/