Learn the words below.
message-4293469_960_720.jpg
1.
funny /ˈfʌni/ смішний, потішний
 
2.

serious /ˈsɪəriəs/ серйозний
 
3.

kind /kaɪnd/ добрий
 
4.

friendly /ˈfrendli/ дружній
 
5.

clever /ˈklevə/ розумний
 
6.

honest /ˈɒnɪst/ чесний
 
7.

lazy /ˈleɪzi/ ледачий
 
8.

hard-working /ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/ працьовитий
 
9.

generous /ˈdʒenərəs/ щедрий
 
10.

polite /pəˈlaɪt/ ввічливий
 
11.

shy /ʃaɪ/ соромливий
 
12.

rude /ruːd/ грубий
 
Useful phrases:
What kind of person is he? — Що він за людина?
He is clever and hard-working. — Він розумний і працьовитий.
Джерела:
Словник. Англо-український. Українсько-англійський. Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів/Упоряд.: С. А. Коваль та ін. – Ірпінь: ВТФ «ПЕРУН», 1994
https://myefe.com/