Talking about your hobbies, use V-ing after the verbs “to like”, “to enjoy” and “to love”. 
Розповідаючи про свої захоплення, вживай дієслово с закінченням -ing після дієслів «подобатися», «отримувати насолоду» та «любити».
 
For example:
1. A lot of my classmates like playing computer games. — Багато моїх однокласників люблять грати у комп'ютерні ігри.
2. My mum enjoys cooking. — Моя мама отримує насолоду від приготування їжі.
3. Jake loves reading in bed at night. — Джейк любить читати в ліжку вночі.
 
We make -ing forms as follows:
Як ми додаємо -ing:
 
a) most verbs: + -ing
    більшість дієслів: + -ing
work — working
b) verbs ending in -e: ɇ + -ing
    дієслова, що закінчуються на -е: ɇ + -ing
make — making
c) -ie changes to y + -ing
   -ie змінюється на y + -ing
lie — lying
 
Doubling
Подвоєння
 
d) one vowel + one consonant: double consonant + -ing
   одна голосна + одна приголосна: подвоєна приголосна + -ing
stop — stopping
e) double consonant in STRESSED syllables
    подвоєння приголосної в складах з НАГОЛОСОМ
beGIN — beginning