You can use the adjectives and patterns below to talk about your hobbies and interests.
Ти можеш використовувати прикметники та шаблони, приведені нижче, під час розмови про хобі та інтереси.
 
Pay attention to prepositions.
Зверни увагу на прийменники.
 
1. fond /fɒnd/
to be fond of + Noun OR V-ing
to be fond of + іменник АБО дієслово із закінченням -ing
 
Jane is fond of modern music. — Джейн захоплюється сучасною музикою.
My little sister is fond of singing. — Моя маленька сестра захоплюється співом.
 
2. interested /ˈɪntrəstɪd/
to be interested in + Noun OR V-ing
to be interested in + іменник АБО дієслово із закінченням -ing
 
My grandfather is interested in politics. — Мій дідусь цікавиться політикою.
Are you interested in spending time by the seaside? — Тобі цікаво проводити час на морі?
 
3. keen /kiːn/
 
to be keen on + Noun OR V-ing
to be keen on + іменник АБО дієслово із закінченням -ing

He is keen on modern arts. — Він дуже цікавиться сучасним мистецтвом.
All the kids are keen on swimming. — Всі дітлахи дуже захоплюються плаванням.
 
4. good /ɡʊd/
to be good at + Noun / V-ing
to be good at + іменник АБО дієслово із закінченням -ing

My elder brother is good at History of Ukraine. — Мій старший брат добре знається на історії України.
My younger brother is good at drawing. — Мій молодший брат добре малює.
  
Note: Remember the rule Verb to be when you use adjectives. 
Примітка: пам'ятай правило вживання дієслова to be, коли вживаєш прикметники.
Джерела:
https://uk.dictionarist.com/
https://myefe.com/