Вимірювання площі поверхні тіла
Щоб порівняти великі та малі, широкі та вузькі тіла, використовують одиниці площі.
 
Зверни увагу!
У міжнародній системі одиниць основною одиницею площі є квадратний метр (м2).
kvm.png
Запам'ятай, як виконується перехід від одних одиниць до інших!

1км2=1000м1000м=1000000м21см2=0,01м0,01м=0,0001м21дм2=0,1м0,1м=0,01м21мм2=0,001м0,001м=0,000001м2
 
1м2=1000мм1000мм=1000000мм21м2=100см100см=10000см21м2=10дм10дм=100дм21м2=0,001км0,001км=0,000001км2
 
У побуті також використовують міру площі — гектар [га].
 
1га=10000м21м2=0,0001га
hkt.png
Обчислення площі поверхні тіла
Щоб визначити площу тіла, використовують формули:
Площа прямокутника становить довжинаширина.
Довжину у фізиці прийнято позначати буквою \(l\), площу \(S\). У такому випадку площа прямокутника S=l1l2
Площа трикутника S=ah2, де \(a\) — сторона, \(h\) — висота, проведена до цїєї сторони.
Площа кола S=πR2π3,14, де \(R\) — радіус кола.