Мікросвіт — це молекули, атоми, елементарні частинки — світ гранично малих мікрооб'єктів, що безпосередньо не спостерігаються, просторова різномірність яких обчислюється до 1018...104м, а час життя — від нескінченності до 1024 с.
 
mi1.png   mi2.png
 
Демокрітом в античності була висунута Атомістична гіпотеза будови матерії, яка пізніше, у XVIII ст. була відроджена хіміком Дж. Дальтоном, який прийняв атомну вагу водню за одиницю та зіставив із ним атомні ваги інших газів. Завдяки працям Дж. Дальтона стали вивчатися фізико-хімічні властивості атома. У XIX ст. Д. І. Менделєєв побудував систему хімічних елементів, засновану на їх атомній вазі.
 
demokrit.jpgdalton.pngMENDE.png
Демокріт
Джон Дальтон
Дмитро Менделєєв
                                         
Макросвіт — світ стійких форм і пропорційних  величин, а також кристалічні комплекси молекул, організми, групи організмів; світ макрооб'єктів, розмірність яких співвідносна з масштабами людського досвіду: просторові величини виражаються в міліметрах, сантиметрах і кілометрах (104...106м), а час — у секундах, хвилинах, годинах, роках.
 
ma1.png   ma2.png
 
Мегасвіт — це планети, зоряні комплекси, галактики, метагалактики — світ величезних космічних масштабів і швидкостей, відстань в якому вимірюється світловими роками (106...1026м), а час існування космічних об'єктів — мільйонами і мільярдами років.
 
me1.png   me2.png
 
На цих рівнях діють свої специфічні закономірності, проте мікро-, макро- і мегасвіти найтіснішим чином пов'язані між собою.
 
На мікроскопічному рівні фізика сьогодні займається вивченням процесів, що виникають на довжинах порядку 1018 см, за час — близько 1022 с. У мегасвіті вчені за допомогою приладів фіксують об'єкти, віддалені від нас на відстані близько 9-12 млрд світлових років.