При криволінійному русі тіла траєкторія може бути кривою різної форми. Однією з форм може бути коло.
Рівномірний рух матеріальної точки по колу (обертальний рух) — це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за рівні інтервали часу проходить однаковий шлях.
Clock.gif
 
Рівномірний рух по колу характеризується періодом обертання та обертовою частотою.
Інтервал часу, за який тіло здійснює один повний оберт  називають періодом обертання.
GSS_rotation.gif
 
Період обертання позначається літерою \(T\) і вимірюється в одиницях часу — секундах.
Період обертання можна виразити формулою T=tN, де
\(t\) – час;
\(N\) – кількість обертів.
Приклад:
Лопать вентилятора здійснює \(100\) повних обертів за \(1\) хвилину. Обчисліть період обертання.
\(t =\) 1 хв \(=\) 60 с
\(N =\) 100
T=tN  T \(=\) 60 с100 \(=\) 0,6 с
 
\(T\) – ?
 
Період обертання дорівнює 0,6 секунди.
Число повних обертів за одиницю часу називають обертовою частотою (або частотою обертання).
Частота обертання позначається буквою n  і обчислюється за формулою: n=Nt .
Одиниця обертової частоти в СІ — оберт за секунду або, кажуть, одиниць за секунду:
n=обс=1с
Приклад:
Якщо тіло здійснює один повний оберт за одну секунду, то частота  дорівнює \(1\) 1 с.
Обчисліть частоту обертання, якщо колесо автомобіля здійснює \(100\) обертів за \(10\) секунд.
 
 t =  10 с
 N
 =  100
n \(=\) Nt n \(=\) 10010 с  \(=\) 10 1 с 
 
n – ?
Частота обертання дорівнює 10 1 с.
Зважаючи на те, що T=tN,аn=Nt, то приходимо до висновку, що період обертання і обертова частота є взаємно оберненими величинами, тобто, n=1T;T=1n.
Чим більшим є період обертання, тим меншою буде обертова частота.