Енергія характеризує здатність тіла виконувати роботу. Натягнута тятива лука, стиснута пружина, піднятий із землі камінь, стиснений газ при певних умовах можуть здійснювати роботу.
 
Потенціальну енергію мають: 
 
1. Тіла, підняті над поверхнею землі (наприклад, камінь при падінні з висоти утворює на землі воронку).
 
2. Пружно деформовані тіла (наприклад, натягнута тятива лука виштовхує стрілу);
 
3. Стиснуті гази (відстань між молекулами газу зменшується, і збільшується сила відштовхування між ними).
 
Слово потенціальний (potentia) грецькою мовою означає «можливість».
 
Велику потенціальну енергію має вода водоспаду. Потенціальна енергія води співпадає з роботою сили тяжіння Землі.
 
Потенціальна енергія накопичується у водах річок. Сила тяжіння Землі здійснює роботу, змушуючи річки текти до нижче розташованого місця — до моря. Людина навчилася корисно використовувати потенційну енергію річок. У стародавні часи будували водяні млини, а з \(20\)-го століття  — гідроелектростанції (ГЕС).
 
Гідроелектростанція в Ітайпу, яка знаходиться на кордоні між Бразилією і Парагваєм на річці Парана, на сьогодні є найбільшою дійовою спорудою такого роду у світі. В її греблі (через яку протікає вода) є шлюзи, що складаються з \(14\) воріт, через які за секунду проходить \(62200\) кубометрів води.
 
Itaipu-dam.jpg
Потенціальну енергію тіла, піднятого над опорою на висоту \(h\), обчислюють за формулою:
Ep=mgh , де m — маса тіла, а g — прискорення вільного падіння біля поверхні Землі.
Потенціальну енергію тіла вимірюють від деякого умовного рівня відліку, найчастіше від поверхні Землі. В такому випадку приймають, що потенційна енергія тіла на поверхні Землі дорівнює нулю.
 
Пружно деформоване тіло теж має потенціальну енергію. У пружно деформованому тілі частинки тіла взаємодіють силами пружності, які у разі "звільнення", повернуть тіло у недеформований стан, виконавши механічну роботу.
Потенціальну енергію пружно деформованої (розтягнутої або стиснутої) пружини, визначають за формулою: Ep=kx22, де \(k\ \)— жорсткість; \(x\) — видовження.
Зверни увагу!
Тіло одночасно може мати і потенційну, і кінетичну енергію, і вони можуть переходити одна в іншу.
0cc2swing.gif
Людина, що гойдається на гойдалках, має максимальну потенціальну енергію в найвищій точці підйому, в цій точці гойдалка на мить завмирає і, отже, в цей момент кінетична енергія людини дорівнює нулю.
 
Під час руху зі стану \(1\) у стан \(2\), потенційна енергія зменшується, а кінетична росте (тому що висота тіла над рівнем землі зменшується, а швидкість руху тіла зростає).
 
Коли людина знаходиться в найнижчій точці траєкторії руху \(2\), кінетична енергія є найбільшою, тому що в цей  момент його швидкість найвища. Рухаючись із стану \(2\) у стан \(3\), збільшується потенційна енергія (тому що збільшується висота підйому тіла), а кінетична енергія зменшується (тому що швидкість руху тіла зменшується).
У замкнутій системі сума кінетичної і потенціальної енергії в будь-який момент часу залишається незмінною.
Сума потенціальної і кінетичної енергії тіла називається повною механічною енергією тіла.
Прив'язаний вантаж на висоті \(h\) має максимальну потенціальну енергію, а кінетична енергія (енергія руху) в цей час дорівнює \(0\).
 
1.png
 
Коли мотузку перерізають, вантаж починає вільно падати, висота зменшується, а швидкість збільшується (із прискоренням \(g\)), відповідно, потенціальна енергія зменшується, а кінетична енергія зростає.
 
У кожен момент часу, до моменту зіткнення, сума потенціальної і кінетичної енергії вантажа однакова.
 
У момент зіткнення енергія вантажа не зникає, вона передається іншому тілу — цвяху, який під впливом цієї енергії починає рух, йде глибше у брус. Деяка частина енергії перетворюється у внутрішню — теплову енергію (тому що вантаж при зіткненні нагрівається).
 
Будь-яке тіло має внутрішню енергію, яка не пов'язана з рухом тіла.
Внутрішню енергію утворює рух атомів і молекул тіла.
Наприклад, у результаті удару частинки починають рухатися інтенсивніше — це проявляється у вигляді нагрівання тіла. Під час стиску пружини змінюється потенціальна енергія частинок.
 
elast.bmp
Натягнута резинка володіє потенціальною енергією, причиною цього є взаємне тяжіння молекул.
Закон збереження енергії:
енергія не зникає і не виникає знову, вона лише перетворюється з одного виду енергії в інший або переходить від одного тіла до іншого.
Повна енергія тіла — це сума його механічної і внутрішньої енергії.
 
Повна енергія тіла
Механічна енергія                Внутрішня енергія
Тіла Ep   Тіла Ek     Частинок Ep   Частинок Ek