У давнину об’єм вимірювали в сіеках, жменях, тінах, пудах, цибах, штофах, ложках.
\(1\) тіна \(= 3\) пуда \(= 9\) сієків \(= 720\) жмень \(= 162\) штофа \(= 208\) літрів.
 
Багато з цих мір давно вже забуті.
У міжнародній системі одиниць (СІ) одиницею обсягу є метр кубічний м3.
kub.png
                                   Кубічний метр
 
У повсякденному житті зустрічається одиниця обсягу літр  л. Вона названа іменем французького винороба Літра.
 
Зверни увагу!
Літр є кубічним дециметром 1 л=1дм3          
Ділення мензурки виражаються в мілілітрах (мл) 1 мл=1 см3.
У фізиці важливе вміння перейти від однієї одиниці вимірювання в іншу. Розглянемо наступні співвідношення: 
1 м3=10 дм10 дм10 дм=1000 дм31м3=100 см100 см100 см=1000000см31м3=1000 мм1000 мм1000 мм=1000000000 мм3
 
1 дм3=110 м110 м110 м=11000м3=0,001м3

1см3=1100 м1100 м1100 м=11000000м3=0,000001м3

1мм3=11000 м11000 м11000 м=11000000000м3=0,000000001м3
Визначення об'єму
prjamoug_pallelepiped.png
Для прямокутного паралелепіпеда: 
якщо довжина дорівнює l1, ширина l2, висота l3, тоді об'єм буде V=l1l2l3
 
Обсяг тіл неправильної форми об’єм визначають методом занурення:
  1. в мензурку наливають воду і визначають її об'єм;
  2. у воду занурюють тіло і визначають загальний об'єм тіла і води;
  3. об'єм тіла визначають, віднімаючи із загального об’єму початковий об'єм.
объем-неправильных-тел.gif
 
Деякі англійські неметричні одиниці об'єму:
 
Акрофут \(= 1233,48\) м3
Кубічний дюйм \(= 16,39\) см3
Барель нафти \(= 158,99\) дм3
Бушель (США) \(= 35,24\) дм3
Галон рідини (США) \(= 3,78\) дм3
Пінта \(= 0,57\) дм3