Густиною речовини називається величина, що чисельно дорівнює масі одиниці об'єму цієї речовини.
Кожна речовина займає певний об'єм. І може виявитися, що об'єм двох тіл однаковий, а їх маси різні. У цьому випадку говорять, що густина цих речовин різна.
1306649685_p.jpg
Розглянемо шматок заліза, маса якого дорівнює 1 кг і шматок дерева, маса якого дорівнює 1 кг. Об’єм дерева більше, ніж об’єм шматка заліза. Густина дерева менше, ніж густина заліза (молекули прилягають не так щільно один до одного).
плотность.png
Густина дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму.
У фізиці густину позначають грецькою буквою
\(ρ\) (ро).
ρ=mV, де \(m\) — маса, \(V\) — об'єм.
Основною одиницею густини речовини є кгм3. Іноді використовують одиницю густини г/см3.
Приклад:
Густина заліза дорівнює 7900 кгм3, це означає, що маса 1 м3 заліза дорівнює 7900 кг.
Густина води дорівнює 1000 кгм3, отже, маса 1 м3 води дорівнює 1000 кг.
Густина води дорівнює 1 г/см3, отже, маса 1 см3 води дорівнює 1 г.
У різних станах густина речовини різна.
Наприклад, густина розплавленого заліза менша густини твердого заліза.
 
Густина речовин може бути дуже різною. Найгустіша речовина не знаходиться на Землі. Наприклад, в космосі щільність білого карлика Сіріуса Б (зірка) настільки велика, що маса сірникової коробки з цієї речовини була б рівна 127 тоннам.
 
Приклад:
10 відер місткістю 1 літр до країв наповнені медом, маса всього меду дорівнює 14 кг. Знайдіть густину меду.
 
\(V\)\(=\)\(10\) л \(= 0,01\)м3 
\(m\ \)\(= \)\(14\) кг 
ρ — ? 
ρ=mVρ \(=\) 14кг0,01м3=1400кгм3
Зверни увагу!
Густина речовини залежить від температури, при підвищенні температури густина зменшується. Це пов'язано з термічним розширенням, коли при незмінній масі збільшується об'єм.