Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Сила Дається поняття сили, вводиться її позначення. На прикладах і малюнках показується прояв сили.
2. Рівнодійна сил Додавання сил. Інерція. 1-й закон Ньютона.
3. Динамометр Описується виготовлення найпростішого динамометра, розповідається, де можуть застосовуватися на практиці.
4. Рівнодійна сил Дається визначення рівнодіючої сил. Розповідається, як визначається рівнодіюча сил, спрямованих по одній прямій в одну сторону або в протилежні сторони.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення ціни поділки 1 вид - рецептивний легке 1Б. За малюнком визначається ціна поділки динамометра.
2. Позначення величин 1 вид - рецептивний легке 3,5Б. Поставити у відповідність величинам їх позначення
3. Визначення показів динамометра 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначаються показання динамометра, до якого підвішений вантаж. До кожного випадку додається малюнок.
4. Визнач величину сили на малюнку 1 вид - рецептивний легке 2Б. Використовуючи малюнок і даний в умовах масштаб, визначаємо величину сили, прикладену до тіла.
5. Визначення рівнодійної сил 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначається вага вантажу, яким можна замінити вагу трьох важків, щоб показання динамометра не змінилося.
6. Рівнодійна двох сил 1 вид - рецептивний легке 2Б. Обчислення результуючої сили, додавання, віднімання, визначення напрямку.
7. Рівнодійна протилежно напрямлених сил 1 вид - рецептивний легке 1Б. Пропонується визначити рівнодіючу протилежно спрямованих сил.
8. Визначення однієї з двох сил, знаючи їх рівнодійну 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Пропонується визначити одну з двох сил, що діють на тіло, знаючи їх рівнодіючу. Використовується метод визначення рівнодіючої сил, якщо діючі на тіло сили або протилежно спрямовані, або однаково спрямовані.
9. Вираження в ньютонах 1 вид - рецептивний легке 1Б. Дану силу в кілоньютонах потрібно записати в ньютонах.
10. Обчислення рівнодійної сил 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. У задачі про рух автомобіля робиться висновок про результуючу силу, напрямок руху, аналізуючи малюнок.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення однієї з сил, що діють на тіло Інший середнє 2Б. Пропонується визначити одну з сил, що діють на тіло, знаючи рівнодіючу сил.
2. Визначення рвнодійної сил Інший легке 1Б. Визначається сумарна сила тяги, що діє на поїзд.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Сила - міра взаємодії. Графічне зображення сил . Додавання сил» 00:10:00 легке 4Б. Пропонуються завдання, в яких по малюнку визначається ціна ділення динамометра, показання динамометра. Визначається вага вантажу, яким можна замінити вагу трьох важків, щоб показання динамометра не змінилося, а також визначити рівнодіючу протилежно спрямованих сил.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Сила - міра взаємодії. Графічне зображення сил . Додавання сил» 00:15:00 середнє 6Б. Пропонується визначити сумарну силу тяги, що діє на поїзд, силу натягу пружини динамометра під дією підвішеного до неї вантажу і отримані результати порівняти, визначити одну з двох сил, що діють на тіло, знаючи їх рівнодіючу, визначити довжину векторів, що зображують сили, діючих на вантаж, використовуючи масштаб.
2. Перевірочна робота з теми «Сила - міра взаємодії. Графічне зображення сил . Додавання сил» 00:20:00 середнє 8Б. Пропонується визначити силу натягу пружини динамометра під дією підвішеного до неї вантажу, знайти одну з сил, що діють на тіло, знаючи рівнодіючу сил, визначити силу кожного з двох динамометрів, розташованих паралельно, знаючи вагу тіла, підвішеного до них, а також зобразити сили, що діють на вантаж, векторами в даному масштабі. Правильність побудови перевіряє вчитель.