Для вимірювання сили використовується прилад, який називається динамометр (від грец. Дінаміс - сила, метрео - вимірюю).
Одиниця вимірювання сили називається \(1\) ньютон (\(1 Н\)) в честь Ісаака Ньютона.
 
Пристрій найпростішого динамометра грунтується на порівнянні будь-якої сили з силою пружності пружини.
 
Найпростіший динамометр можна виготовити з пружини з гачком, заріпленої на дощечці
(мал. \(а\)).
 
динамометр.png
             а                          б
До нижнього кінця пружини прикріплюють покажчик, а на дошку наклеюють смужку білого паперу. Рискою відзначають положення покажчика при не розтягнутій пружині.
Ця позначка буде нульовою відміткою. Підвішуючи до гачка вантаж масою \(102\) \(г\), на нього буде діяти сила тяжіння\(1 Н\), тому що 
Fтяж.=mg=0,102 кг9,8Нкг1Н
 
Під дією цієї сили пружина розтягується.
Це нове положення відмічаємо на папері і ставимо цифру \(1\).
 
Поступаємо аналогічно, підвішуючи вантаж масою \(204\) \(г\), отримаємо на папері позначку з цифрою \(2\) и т.д. (мал. \(б\)).
 
Для вимірювання десятих часток ньютона, потрібно відстані між відмітками \(0\) та  \(1\); \(1\) та \(2\); \(2\) та \(3\) і т.д. поділити  на \(10\) рівних частин.
Проградуйованна пружина і буде найпростішим динамометром.
За допомогою динамометра вимірюють силу тяжіння, силу пружності, силу тертя і інші сили.
 
На практиці застосовують медичні динамометри, ручні динамометри - силоміри.
  
21633972_w640_h640_dk100.jpg
 
Застосовують також ртутні, гідравлічні, електричні та інші динамометри.
Для вимірювання дуже великих сил (до кількох десятків тисяч ньютонів), використовують тягові динамометри (див. рис.)
 
 
трактор.png