Додавання двох сил, спрямованих по одній прямій.
Рівнодійна сил
У більшості випадків, з якими зустрічаємося в житті, на тіло діє не одна, а відразу кілька сил.
Сила, яка спрямовує на тіло таку ж дію, як кілька одночасно діючих сил, називається рівнодійною цих сил.
Проведемо такий дослід:
до динамометра підвісимо один під одним два вантажі вагою \(2\) \(Н\) та \(4\) \(Н\).
Зафіксуємо довжину, на яку розтягнулася пружина.
Замінимо ці два вантажі одним, який розтягує пружину динамометра до тієї ж позначки.
Вага цього вантажу \(6\) \(Н\).
 
dinamometr4.png     dinamometr6.png
З досліду слідує: рівнодійна сил, напрямлених по одній прямій в одну сторону, напрямлена в ту ж сторону, а її модуль дорівнює сумі модулів сил.
Тобто:
 
сила_1.png
 
R=F1+F2, де \(R\) — рівнодійна  сил. 
Якщо на тіло діють сили по одній прямій, але напрямлені в різні боки, тоді рівнодійна сил, напрямлених по одній прямій в протилежні сторони, напрямлена в бік більшої за модулем сили, а її модуль дорівнює різниці модулів сил.
Тобто:
 
сила_2.png
 
R=F2F1, де \(R\) — рівнодійна сил.
Тіло під дією двох рівних і протилежно напрямлених сил буде перебувати в спокої або рухатися рівномірно і прямолінійно.