Силу гравітації, з якою Земля притягує тіло, що знаходиться на її поверхні або поблизу неї, називають силою тяжіння. Ця сила спрямована до центру Землі.
Сила гравітації Землі для нас є найважливішою, тому їй і дано особливу назву.
 
Земля притягує все, що знаходиться навколо неї: тверді тіла, рідини, гази.
Через те, що є сила тяжіння, можливе існування атмосфери (молекули газу не відлітають в космос), води морів і океанів утримуються на своїх місцях, якщо який-небудь предмет піднімають і кидають, цей предмет падає вниз, у напрямку Землі.
Силу, з якою Земля притягує тіла, можна розрахувати за формулою F=mg, де \(m\) — маса тіла, а \(g\) — прискорення вільного падіння.
Прискорення вільного падіння— це прискорення, яке поблизу Землі отримує тіло, падаюче вільно і безперешкодно. Поблизу поверхні Землі значення \(g\) дорівнює приблизно \(9,81\) мс2, для неближених розрахунків можна використовувати значення \(10\) мс2.
Що означає ця одиниця виміру?
уск-с-воб-падения.gif
 
Швидкість вільно падаючого тіла щосекунди збільшується на \(9,81\) метрів на секунду (м/с).
 
Якщо предмет падає, наприклад, з висоти \(4\) м, швидкість його падіння на самому початку дорівнює \(0\) м/с;
за \(1\)-у секунду він досягає швидкості \(9,81\) м/с;
за \(2\)-у секунду він досягає швидкості \(9,81\) помножене на \(2\) м/с \(=\) \(19,62\) м/с;
за \(3\)-ю секунду він досягає швидкості \(9,81\) помножене на \(3\) м/с \(=\) \(29,43\) м/с;
за \(4\)-у секунду тіло досягає швидкості \(9,81\) помножене на \(4\) м/с \(=\) \(39,24\) м/с, що приблизно становить \(141\) км/год.
 
Зверни увагу!
Цікаво, що цегла і яблуко падають з однаковою швидкістю. Тільки падіння легких предметів опір повітря уповільнює сильніше, наприклад, пташине перо через опір повітря падатиме повільніше.
Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця складає лише \(1,62\) мс2.
На Юпітері значення \(g \) приблизно дорівнює \(26,2\) мс2.