Уяви себе і футбольний м'яч. Ти можеш перебувати поруч з м'ячем, але, якщо ти не торкаєшся до нього, тоді взаємодії між тобою і м'ячем не відбувається. Однак в той момент, коли ти б'єш по м'ячу, він або починає рух, або змінює напрямок руху, ще при цьому він деформується.
Величину взаємодії тіл характеризує фізична величина — сила (\(F\)).
Сила є причиною швидкості руху, напрямка руху або ж деформації тіла.
Одиницею вимірювання сили є ньютон (Н). Силу вимірюють динамометром.
динамометр.png
 
800px-Silomer_400kN.JPG
 
Динамометр загального призначення з межею вимірювання \(400\) кН
 
Сили можуть бути різними - як викликають рух, так і уповільнюють рух.
Сила тяги
Сила тяги викликає рух і підтримує його. Сила тяги діє в напрямку руху. Силу тяги може створити, наприклад, двигун автомобіля, кінь, який тягне віз, людина, яка що-небудь тягне або штовхає.
Сила тертя
Сила тертя — це сила, яка виникає при русі одного тіла по поверхні іншого тіла.
Напрямок сили тертя протилежна напрямку руху, вона уповільнює рух.
Сила опору
Сила опору діє на тіло, що рухається в рідкому або газоподібному середовищі. Вона спрямована протилежно напрямку руху і уповільнює рух.
Сила пружності
Сила пружності виникає при деформації тіла. Вона відновлює форму і розміри тіла. Причиною виникнення сили пружності є взаємодія молекул або атомів.
Сила пружності виникає при деформації тіла (розтягнення, стиснення, вигин, крутіння).
 
Сили пружності утримують тіла, які підвішені на розтяжках або укріплені на опорах. На противагу силі тяжіння Землі, яка тягне тіло вниз, завжди в протилежному напрямку діє така ж по величині сила пружності. Наприклад, мости утримує сила пружності, яка врівноважує силу тяжіння Землі..
 
most.jpg