Під дією електричного поля, яке створюється джерелом струму, заряджені частинки рухаються по провіднику. При цьому виконується робота. Для характеристики електричного поля вводять фізичну величину, яку називають електричною напругою, або напругою.
Електрична напруга — це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці.
U=Aq
 
A — робота, яку виконує електричне поле під час проходження струму;
q — значення електричного заряду, перенесеного струмом.
 
Одиницею напруги в СІвольт (названа на честь італійського вченого Алессандро Вольти)
 
[U]=1 В
\(1\ В\) — це така напруга на ділянці кола, за якої електричне поле виконує роботу \(1\ Дж\), переміщуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює \(1\ Кл\):
=1ДжКл
 
Кратні й частинні одиниці електричної напруги:
 
\(1\ мкВ = \)1 ·106\( В\)
 
\(1\ мВ = \)1 ·103\( В\)
 
\(1\ кВ = \)1 ·103\( В\)
 
Вольтметр — прилад для вимірювання сили напруги.
 
1.jpg
 
2.jpg — умовне позначення амперметра на електричних схемах.
 
Правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання напруги вольтметром:

1. Вольтметр приєднують паралельно.
2. Клему вольтметра, біля якої стоїть знак «+», слід з’єднувати з проводом, який іде від позитивного полюса джерела струму; клему зі знаком «–» із проводом, що йде від негативного полюса джерела струму.
3. Для вимірювання напруги на полюсах джерела струму вольтметр приєднують безпосередньо до клем джерела.

3.jpg4.jpg
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua