Електричний струм — це напрямлений рух заряджених частинок.
Як кількісно описати процес проходження електричного струму в провіднику?
 
Для оцінювання й порівняння електричних зарядів, що протікають через провідник, була введена спеціальна фізична величина — сила струму.
 
image552.jpg
Сила струму — це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу.
I=qt
 
q — заряд, який проходить через поперечний переріз провідника;
t — час його проходження.
 
Одиниця сили струму в СІампер:
 
[I]=1 А
 
Ця одиниця названа на честь французького вченого Андре-Марі Ампера. Ампер — одна з основних одиниць СІ.
 
Кратні й частинні одиниці сили струму:

\(1\ мкА = \)1 ·106\(\ А\)
\(1\ мА = \)1 ·103\(\ А\)
\(1\ кА = \)1 ·103\(\ А\)
  
Одиниця електричного заряду:
З формули для сили струму знайдемо заряд:
 
q=I ·t
 
1 Кл=1 А∙с
1 Кл — це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 с при силі струму в провіднику 1 А.
Амперметр — прилад для вимірювання сили струму.
 
image553.jpg
 
image554.jpg — умовне позначення амперметра на електричних схемах.
 
Правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання сили струму амперметром:

1. Амперметр вмикають у коло послідовно.
2. Клему амперметра, біля якої стоїть знак «+», потрібно з’єднувати з проводом, що йде від позитивного полюса джерела струму, клему зі знаком «–» із проводом, що йде від негативного полюса.
3. Не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму.

image555.jpgimage556.jpg
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua