Дія всіх відомих нам електричних приладів відбувається за рахунок електричної енергії. У результаті цього одержуємо світло, теплоту, звук, механічний рух, тобто різні види енергії.
Усе це приклади роботи електричного струму. У всіх цих випадках електрична енергія перетворюється в інший вид енергії (світлову, теплову, магнітну, хімічну).
 
Яку роботу виконує електричний струм, проходячи по тій або іншій ділянці кола?
  
Щоб виміряти роботу електричного струму в колі, треба мати вольтметр, амперметр і годинник.
 
A=U ·I ·t
 
\([A] = 1\ Дж\)
 
На побутових приладах є написи:

На електричній лампі  «\(220\ В\); \(100\ Вт\)»
На електропрасці «потужність електричної праски \(2200\ Вт\)»
 
Що ці написи означають?
Потужність електричного струму — фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи й дорівнює відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано.
P=At
 
Р — потужність електричного струму
А — робота струму
t — час виконання роботи
 
Одиниця потужності в СІ – ват:

\([P]=1\ Вт=1\ \)Джс\(\)
 
P=U ·I ·tt=U ·I

\(1\ Вт =\)1 ·B ·1 ·A\(\)
 
\(1\ Вт\) — це потужність струму силою \(1\ А\) на ділянці кола з напругою \(1\ В\).
Кратні одиниці потужності:

кіловат \((1\ кВт = \)103\(\ Вт)\)
мегават \((1\ МВт = \)106\(\ Вт)\)
гігават \((1\ ГВт = \)109\(\ Вт)\)
 
Зверни увагу!
За будь-якого з’єднання споживачів загальна потужність струму в усьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів.
Вимірюючи потужність струму в споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність. Потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою (або на пристрої), називають номінальною потужністю.
 
Кожен із вас бачив електролічильник, а дехто навіть знімав його покази.
Яку фізичну величину вимірює цей прилад?

122.jpg
 
Поряд із цифровим табло написано: кВт ⋅ год.
 
\(1 \)кВт ·год\( = \)1000 ·Джс ·3600 ·с\( = 3600000\ Дж = \)3,6 ·106\(  Дж\)
Електролічильник — це прилад для прямого вимірювання роботи струму.
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua