Ми вже знаємо про послідовне і паралельне з'єднання провідників:
 
67.jpg68.jpg
 
103.jpg
 
Електричні кола, з якими доводиться мати справу на практиці, складаються з кількох різних споживачів, які можуть бути з’єднані між собою послідовно, паралельно або послідовно й паралельно(змішане з’єднання).
 
У разі розрахунку складних кіл зі змішаним з’єднанням провідників зручно покроково спрощувати схему.
 
70.jpg71.jpg
 
Розглянемо приклад:
 
Знайди силу струму в кожному резисторі. Опір кожного резистора \(120\ Ом\), а напруга на ділянці кола \(33\ В\).
При розв’язанні даної задачі будемо покроково спрощувати схему.
72.jpg73.jpg74.jpg75.jpg
а)б)в)г)
 
77.jpg з’єднані послідовно (рис. а)
 
78.jpg; 79.jpg
 
80.jpg з’єднані паралельно (рис. б)
 
81.jpg
 
82.jpg
 
83.jpg
 
84.jpg з’єднані послідовно (рис. в), отже загальний опір кола (рис. г)
 
85.jpg
 
86.jpg
 
Відповідно до закону Ома:
 
87.jpg; 88.jpg
 
Будемо розглядати еквівалентні схеми у зворотному напрямі
 
89.jpg з’єднані послідовно (рис. в)
 
90.jpg
 
Згідно із законом Ома:
 
91.jpg; 92.jpg
 
93.jpg з’єднані паралельно (рис. б)
 
94.jpg
 
Відповідно до закону Ома:
 
95.jpg; 96.jpg
 
97.jpg; 98.jpg
 
99.jpg з’єднані послідовно (рис. а)
 
100.jpg
 
Отже,
 
101.jpg102.jpg
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua