Для нас звичними є слова: гаряче, тепле, холодне.
І всім нам відоме поняття температури.
А що ж таке температура з погляду фізики?
Початкові уявлення про температуру ми отримуємо з наших органів чуттів. Та відчуття тепла або холоду є суб’єктивними. За однакової температури металеві предмети здаються холоднішими від дерев’яних.
Отже, відчуття можуть нас обманювати.
При контакті більш нагрітого тіла з менш нагрітим: більш нагріте тіло завжди охолоджується, а менш нагріте — нагрівається.
Властивості тіл також можуть при цьому змінюватись: тіла можуть міняти розміри. Якщо ж тіла однаково нагріті, то при контакті вони не змінюють свої властивостей, тобто ці тіла перебувають в стані теплової рівноваги.
Наприклад:
Стіл перебуває у стані теплової рівноваги з кімнатою.
Температура — це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл.
Тепловий рух — це хаотичний рух молекул і атомів, який визначає температуру тіла.
Частинки тіла завжди мають кінетичну енергію оскільки безперервно рухаються. 
Чим вища температура тіла, тим швидше рухаються частинки.
Швидкість руху окремих частинок постійно змінюється. Та в стані теплової рівноваги середня кінетична енергія частинок усіх тіл системи є однаковою.
Температура — міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло. Прилади для вимірювання температури називаються термометрами.
Перший термометр (термоскоп) сконструював Галілео Галілей.
Зверни увагу!
Дія термометрів заснована на тому, що зі зміною температури тіла змінюються певні властивості цього тіла.
Термометр завжди показує свою власну температуру.
Розглянемо, наприклад, рідинний термометр, дія якого ґрунтується на розширенні рідини під час нагрівання.
Будова рідинного термометра:
1.png
1 — резервуар з рідиною;
2 — трубка;
3 — шкала.
У \(1742\) р. Андерс Цельсій створив нову шкалу для вимірювання температури, якою ми користуємося й сьогодні.
Температурі танення льоду він приписав значення 0 °С;
Температурі кипіння води — 100 °С.
Поділивши відстань між позначками 0 і 100 °С на сто рівних частин, дістанемо термометр, який проградуйовано за шкалою Цельсія.
Одиниця температури за цією шкалою — градус Цельсія (°C).
1 °C дорівнює одній сотій частині зміни температури води під час її нагрівання від температури плавлення до температури кипіння за нормального атмосферного тиску.
Температуру, виміряну за шкалою Цельсія, позначають символом \(t\): 
\([t] = °C.\)
У СІ за основну одиницю температури взято кельвін (K).
(Нуль цієї шкали є умовною точкою відліку й відповідає такому тепловому стану тіла, за якого припинився б тепловий рух атомів і молекул.).
При цьому:
1°C = 1 К
T = t + 273,15, t = T– 273,15
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua