Для підтримування кипіння до рідини потрібно підводити певну кількість теплоти.
Від чого залежить кількість теплоти, яку потрібно затратити, щоб випарувати рідину за температури кипіння або яка виділяється під час її конденсації?
Зверни увагу!
Кількість теплоти, необхідна для перетворення рідини на пару, залежить від маси рідини.
Кількість теплоти, необхідна для перетворення рідини на пару, залежить від роду речовини.
Питома теплота пароутворення — це фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати рідині масою 1 кг, щоб за незмінної температури перетворити її на пару.
Питому теплоту пароутворення позначають символом \(r\) (використовують також символ \(L\)).
\(r=Q/m\)
\([r]=1\ Дж/кг\)
 
Так, питома теплота пароутворення води \(r=2,3\ МДж/кг\).
Для перетворення води масою \(1\ кг\ \)на пару за температури\(\ 100 °С\) потрібно \(2300000\ Дж\) енергії.
 
Питому теплоту пароутворення визначають дослідним шляхом  і заносять до таблиць.
Щоб обчислити кількість теплоти, необхідну для перетворення рідини на пару за незмінної температури, слід питому теплоту пароутворення цієї рідини помножити на її масу:
\(Q=rm\)
\(Q\) — кількість теплоти, яку поглинає рідина;
\(r\) — питома теплота пароутворення;
\(m\) — маса рідини.
Зверни увагу!
У ході конденсації пари виділяється така сама кількість теплоти, яка йде на утворення пари.
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua