Кількість теплоти — це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі.
\([Q] = Дж\)
Як можна визначити кількість теплоти?
Зверни увагу!
Кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини, залежить від маси цієї речовини.
Кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини, залежить від зміни температури речовини.
Кількість теплоти, яку необхідно передати речовині для певної зміни її температури, залежить від того, яка це речовина.
Кількість теплоти, яку поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження:
  • залежить від того, яка це речовина;
  • прямо пропорційна масі речовини;
  • прямо пропорційна зміні температури речовини.
Це твердження записують формулою:
Q=cm∆t
Q — кількість теплоти;
m — маса речовини;
t — зміна температури;
c — питома теплоємність речовини.
Питома теплоємність речовини — це фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1  °С.
\(c=Q/m∆t                     \)
\([c]=Дж/(кг∙℃)\)
Питома теплоємність показує, на скільки джоулів змінюється внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1  °С.
Зверни увагу!
Питома теплоємність золота становить 130  Дж/(кг∙℃), що означає: під час нагрівання 1 кг золота на 1 °С воно поглинає 130 Дж теплоти, а якщо 1 кг золота охолоне на 1 °С, то при цьому виділиться 130 Дж теплоти.
Питома теплоємність речовини в різних агрегатних станах є різною.
Наприклад, питома теплоємність:
води —  4200  Дж/(кг∙℃);
льоду — 2100  Дж/(кг∙℃).
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua