1. Виникнення та поширення механічних хвиль. Електромагнітні хвилі