Повторимо вивчений раніше матеріал (\(7\) клас).
Кінематика(від. грецьк. «кінематос» — рух) — це розділ механіки, що вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний.
Механічний рух — це зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл.
Матеріальна точка — це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати.
Траєкторія руху — це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається.
За формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний.
Шлях — це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. (скалярна фізична величина).
[ l ]= м
Переміщення image1.jpg — напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення тіла. (векторна фізична величина).
image4.jpg
Рівномірний прямолінійний рух — це механічний рух при якому тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.
Зверни увагу!
Швидкість image2.jpg  такого руху не змінюється ані за значенням, ані за напрямком.
image3.jpg
 
Під час руху швидкість може змінюватися дуже стрімко (рух кулі в рушниці, старт ракети, розбіг літака) і порівняно повільно (початок руху потяга, гальмування автобуса).
 
Як охарактеризувати стрімкість зміни швидкості?
  
image5.jpg
Прискорення — це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася.
image6.jpg
 
image7.jpg — прискорення руху тіла;
image8.jpg — початкова швидкість (швидкість руху тіла в момент початку відліку часу);
image9.jpg — швидкість руху тіла через інтервал часу t.
 
Одиниця прискорення в СІметр на секунду в квадраті:
 
image10.jpg
 
Формула, записана в проекціях на вісь координат (наприклад, на вісь OX):
 
image11.jpg
 
\(1, 3\) — якщо прискорення напрямлене в бік руху тіла image12.jpg, то швидкість руху тіла збільшується.
\(2\) — Якщо прискорення напрямлене протилежно до руху тіла image13.jpg, то швидкість руху тіла зменшується.
\(4\) — Якщо image14.jpg, то сили, які діють на тіло, скомпенсовані й тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває у стані спокою.
 
241.jpg
Рівноприскорений прямолінійний рух — це рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково.
image15.jpg
Рівноприскорений прямолінійний рух — це рух, під час якого тіло рухається прямолінійною траєкторією з незмінним прискоренням.
Як визначити швидкість в будь-який момент часу при рівноприскореному прямолінійному русі?
Миттєва швидкість — це швидкість руху тіла в даний момент часу, швидкість руху в даній точці траєкторії.
image16.jpgimage17.jpgimage18.jpg
 
Формула, записана в проекціях на вісь OX (спрямуємо вздовж траєкторії руху тіла):
 
image19.jpg
 
Графіки залежності image20.jpg для рівноприскореного прямолінійного руху.
 
Тіло \(1\) весь час збільшує швидкість свого руху: image21.jpg.
 
Тіло \(2\) спочатку сповільнює свій рух: image22.jpg, потім зупиняється (точка розвороту), після чого набирає швидкість, рухаючись у протилежному напрямку, оскільки image23.jpg.
 
image24.jpg
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.
4. https://www.fizikanova.com.ua