Око людини — це природна оптична система.
101.jpg
 
Будова ока:
Склера (щільна непрозора оболонка, яка ззовні вкриває око);
Сітківка (світлочутлива поверхня очного дна);
Рогівка (прозора рогова оболонка, що діє як збиральна лінза й забезпечує 75 % здатності ока заломлювати світло);
Райдужка (райдужна оболонка, має в різних людей різне забарвлення);
Зіниця (круглий отвір, який звужується в разі збільшення освітленості й розширюється в разі її ослаблення);
Адаптація — це здатність ока пристосовуватися до різної освітленості.
Кришталик (збиральна лінза, яка завдяки скріпленим із нею м’язам може змінювати свою кривизну, а отже, оптичну силу);
Склисте тіло (прозора драглиста маса, що заповнює простір між кришталиком і сітківкою).

Як утворюється і сприймається оком зображення предмета?
 
102.jpg
Світло, яке потрапляє в око, заломлюється в рогівці, кришталику та склистому тілі. Зображення, яке утворюється на сітківці ока, — дійсне, зменшене, обернене.
Світлочутливі клітини сітківки перетворюють зображення на нервовий імпульс, який по зоровому нерву передається в головний мозок, де формується зображення у неперевернутому вигляді.

Чому людина бачить як віддалені предмети, так і ті, що поряд?

Це відбувається тому, що в разі зміни відстані до предмета кришталик змінює кривизну, тобто змінює свою оптичну силу.
Акомодація — це здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета.
Відстань найкращого зору — це найменша відстань, на якій око бачить предмет практично не втомлюючись.
Для людини з нормальним зором відстань найкращого зору дорівнює приблизно \(25\ см\). Саме на цій відстані така людина тримає книжку.
Після того як зображення предмета зникає із сітківки ока (предмет прибирають, припиняють освітлювати, затуляють непрозорим екраном), зоровий образ, викликаний цим предметом, зберігається у свідомості людини протягом \(0,1\ с\). Цю властивість називають інерцією зору.
 
Вадами зору є короткозорість і далекозорість.
 
Короткозорість:
 
Фокус F оптичної системи ока у спокійному стані розташований перед сітківкою.

103.jpg

На сітківці утворюється розмите зображення предметів.
Відстань найкращого зору менша від \(25\ см\).
Короткозора людина читає книжку, наближуючи її до очей.
Короткозорість коригується окулярами із розсіювальними лінзами.
 
104.jpg
 
Далекозорість:
  
Фокус F оптичної системи ока у ненапруженому стані розташований за сітківкою.

105.jpg

На сітківці утворюється розмите зображення предметів.
Відстань найкращого зору більша за \(25\ см\). Далекозора людина читає книжку, віддаляючи її від очей.
Далекозорість коригується окулярами зі збиральними лінзами.
 
106.jpg
Джерела:
1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.
2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2017. — 248 с. : іл.
3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.