Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Що таке рельєф? Визначення поняття «рельєф». Класифікація форм рельєфу.
2. Планетарні форми рельєфу Опис планетарних форм рельєфу: материків та океанів.
3. Висота місцевості Визначення висоти місцевості. Поняття «абсолютна висота», «відносна висота», «репер».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Основні поняття 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення понять «рельєф», «геоморфологія», «материки», «океани».
2. Види форм рельефу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити за ілюстрацією форми рельефу, які належать до найбільших, великих, середніх та дрібних.
3. Чи правильне твердження? 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Визначити чи правильними є твердження щодо форм рельєфу.
4. Висота точок 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплення знань щодо абсолютної та відносної висоти.
5. Впізнай форму рельєфу 3 вид - аналіз легке 1Б. Визначити чи правильна форма рельєфу зображена на ілюстрації.
6. Середні та дрібні форми рельєфу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Визначити приклади середніх та дрібних форм рельєфу.
7. Твердження щодо форм рельефу 1 вид - рецептивний середнє 1Б. У завданні необхідно вибрати твердження, які правильно характеризують рельеф земної поверхні.
8. Планетарні форми рельєфу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Визначити приклади планетарних форм рельєфу.
9. Абсолютна висота 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Закріплення знань щодо визначення абсолютної висоти місцевості.
10. Додатні та від'ємні форми рельєфу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Навести приклади додатніх та від'ємних форм рельєфу.
11. Відповідності 3 вид - аналіз важке 4Б. Установити відповідність між формою рельєфу та її прикладом.
12. Материки та океани 1 вид - рецептивний важке 4Б. Установити в правильній послідовності материки та океани.
13. Рельєф 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Визначити форму рельєфу за картинкою та вказати основну причину її виникнення.
14. Абсолютні висоти 3 вид - аналіз важке 1Б. Розв’язати задачі на визначення абсолютних висот точок на місцевості.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Основні поняття Інший легке 1Б. Визначення понять «рельєф», «гора», «рівнина», «материки», «океани».
2. Форми рельєфу за розміром Інший середнє 2Б. Визначити, які форми рельєфу відносяться до планетарних, найбільших, великих, середніх або дрібних.
3. Відносна висота Інший важке 1Б. Розв’язати задачі на визначення відносних висот точок на місцевості.
4. Теорія Інший важке 3Б. Закріплення знань щодо форм рельєфу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Рельєф Землі» 00:25:00 середнє 7Б. Закріплення знань з теми «Рельеф Землі».
2. Тренування з теми «Абсолютні та відносні висоти» 00:25:00 середнє 7Б. Закріплення знань з теми «Абсолютні та відносні висоти».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Перевірочна робота з теми «Рельєф Землі» 00:15:00 середнє 17Б. Перевірка рівня засвоєнних знань з теми «Рельеф Землі».