6 клас

 1. Вступ

  1. Географія — наука про Землю

  2. Географічні дослідження

 2. Розвиток географічних знань про Землю

  1. Географія у стародавні часи

  2. Відкриття нових земель у VIIІ - XV ст

  3. Початок доби великих географічних відкриттів

  4. Навколосвітні подорожі та експедиції

  5. Відкриття південних материків

  6. Освоєння полярних широт

  7. Міжнародні дослідження Землі

  8. Сучасні географічні дослідження

 3. Земля на плані та карті

  1. Орієнтування на місцевості. Компас. Поняття про азимут

  2. Особливості та відмінності зображення земної поверхні

  3. Масштаб та його види

  4. План місцевості. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків. Топографічна карта

  5. Карти, їхні елементи. Класифікація карт. Сучасні географічні карти

  6. Градусна сітка. Поняття про географічні координати. Визначення довготи та широти

 4. Оболонки Землі. Літосфера

  1. Внутрішня будова Землі

  2. Літосфера та земна кора

  3. Мінерали. Різноманітність гірських порід

  4. Корисні копалини

  5. Внутрішні процеси Землі. Рухи земної кори

  6. Землетруси

  7. Вулканізм і магматизм

  8. Зовнішні процеси Землі. Вивітрювання, робота вітру, дія сили тяжіння

  9. Робота поверхневих та підземних вод

  10. Робота льодовиків. Діяльність людини

  11. Рельєф. Абсолютна та відносна висота місцевості

  12. Основні форми рельєфу Землі

7 клас

 1. Методи географічних досліджень

 2. Материки, частини світу та океани

 3. Австралія та Океанія

  1. Географічне положення та особливості природи Австралії