Гіпотеза І. Канта
Кант.jpg
 
Іммануїл Кант (\(1724\) – \(1804\)) — великий німецький філософ, професор університету в Кенігсберзі (сучасний Калінінград). У \(1747\) – \(1755\) рр. розробив гіпотезу про походження Сонячної системи з первісної туманності, яку виклав у книзі «Загальна природна історія та теорія неба». У \(1794\) р. був обраний почесним іноземним членом Петербурзької академії наук.
Німецький учений Іммануїл Кант припустив, що Сонячна система утворилася з гігантської холодної пилової хмари. Частинки цієї хмари перебували у постійному хаотичному русі, взаємно притягували одна одну, стикалися, злипалися, утворювали згущення, які стали рости і з часом дали початок Сонцю і планетам.

 Гипотеза Канта.png
Виникнення планет за гіпотезою І. Канта
Гіпотеза П. Лапласа
Лаплас.jpg
 
П'єр Симон Лаплас (\(1749\) – \(1827\)) — французький учений. Самостійно вивчав математику, механіку та астрономію, в якій досягнув найбільших успіхів. Він докладно дослідив рух небесних тіл (Місяця, Юпітера, Сатурна) і надав йому наукове пояснення. Його гіпотеза про походження планет проіснувала в науці майже сторіччя. Був членом французького Географічного товариства.
П'єр Лаплас, французький астроном і математик, запропонував свою гіпотезу, яка пояснює утворення та розвиток Сонячної системи. На його думку, Сонце і планети виникли з обертальної розпеченої газової хмари. Поступово остигаючи, вона стискалося, при цьому утворювались численні кільця, які, ущільнювались і таким чином утворились планети, а центральний згусток перетворився на Сонце.

Гипотеза Лапласа.png
Виникнення планет за гіпотезою П. Лапласа
Гіпотеза Д. Джинса
Джинс.jpg
 
Джеймс Хопвуд Джинс (\(1877\) – \(1946\)) — англійський фізик і астрофізик. З середини \(1910\)-х років інтереси Джинса зосередилися на астрофізиці. У \(1914\) – \(1916\) роках він займався завданням про рівновагу рідких обертальних мас і проаналізував шляхи еволюції швидко обертального рідкого тіла. Один із висновків, до якого прийшов Джинс, полягав у тому, що планетна система може утворитися з обертальної маси газу.
На початку минулого століття англійський учений Джеймс Джинс висунув гіпотезу, яка так пояснювала утворення планетної системи: колись поблизу Сонця пролітала інша зірка, яка своїм тяжінням вирвала з нього частину речовини. Вона згустилася та дала початок планетам.
 
Гипотеза Джинса.png
Виникнення планет за гіпотезою Д. Джинса