Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Світ давніх цивілізацій Загальний опис знань про географію у давнину.
2. Цивілізація Сходу Розвиток географічних знань у цивілізації Сходу.
3. Давня Греція Опис географічних уявленнь давніх греків про світ.
4. Стародавній Єгипет Розвиток географічних знань у Стародавньому Єгипті.
5. Давня Індія Розвиток географічних знань у Давній Індії.
6. Давній Рим Опис географічних уявленнь древніх римлян про планету Земля.
7. Давні уявлення про Землю Давні уявлення про Землю індійців, вавилонян, греків.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Давня цивілізації Сходу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, які з стародавніх цивілізацій відносяться до східних.
2. Основні поняття 1 вид - рецептивний легке 1Б. Дати визначення основним поняттям з теми: «ойкумена», «картографія», «країнознавство».
3. «Річкові» цивілізації 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, у долинах яких річок сформувалися стародавні «річкові» цивілізації Сходу.
4. Перші морські подорожі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, які морські подорожі були здійснені представниками давніх цивілізацій.
5. Розвиток географії 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити вчених, які зробили вагомий внесок у зародження та розвиток географії.
6. Перші карти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Співставити стародавні карти з їх авторами.
7. Географічні знання давніх 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, які географічні знання існували у давніх цивілізаціях.
8. Світ на давніх картах 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, які частини світу були показані на стародавніх картах, а які — ні.
9. Розвиток господарства у давнину 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення знань про держави Давнього Сходу. Розвиток господарства, поява перших міст та здійснення перших морських подорожей.
10. Знайди зайву цивілізацію 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення знань щодо цивілізацій Давнього Сходу.
11. Перші дослідники Землі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знайди закінчення речення.
12. Географічні дослідження данини 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Визначити, які дослідження проводили давні греки.
13. Портрети давніх вчених 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначити ім'я вченого за портретом.
14. Географія Давньої Греції 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення знань про становлення географічної науки в Давній Греції.
15. Географічні знання Давнього Єгипту 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення знань щодо географічних знань отриманих в Стародавньому Єгипті.
16. Географічні знання Давньої Індії 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення знань щодо географічних знань отриманих в Давній Індії.
17. Уявлення про Землю 1 вид - рецептивний важке 4Б. Закріплення знань щодо уявлень про Землю в давнину.
18. Давні цивілізації 1 вид - рецептивний важке 4Б. Закріплення знань про давні цивілізації.
19. Давні вчені 1 вид - рецептивний важке 4Б. Співставити давніх вчених та відкриття, які ними були зроблені.
20. Давні відкриття та винаходи 1 вид - рецептивний важке 3Б. Закріплення знань про відкриття давніх народів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Географія у давні часи Інший важке 3Б. Закріплення знань щодо розвитку географії.
2. Картографія Інший легке 1Б. Закріплення знань про найдавніші карти.
3. Уявлення давніх людей про Землю Інший легке 1Б. Визначити, як народи уявляли Землю в давнину.
4. Наслідки давніх походів Інший легке 1Б. Визначити моря, затоки та протоки, які відкрили римляни та Олександр Македонський під час своїх походів.
5. Походи Олександра Македонського Інший легке 1Б. Визначити основні знання, які отримали древні греки в результаі походів Олександра Македонського.
6. Цивілізація Сходу на карті Інший середнє 2Б. Користуючись картою, визначити назви річкових долин, до яких приурочені цивілізації Сходу.
7. Історичні особи Інший середнє 2Б. Визначити історичну особу, зображену на портреті.
8. Уявлення про Землю давніх народів Інший важке 3Б. Закріплення знань щодо уявлення про Землю в давнину.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Світ давніх цивілізацій» 00:20:00 середнє 8Б. Закріплення знань з теми «Світ давніх цивілізацій».
2. Тренування з теми «Географія в давнину» 00:20:00 середнє 6Б. Закріплення знань з теми «Географія в давнину».
3. Тренування з теми «Давні уявлення про Землю» 00:20:00 середнє 7Б. Закріплення знань з теми «Давні уявлення про Землю».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Світ давніх цивілізацій» 00:20:00 середнє 9Б. Закріплення знань з теми «Світ давніх цивілізацій».
2. Домашня робота з теми «Давні уявлення про Землю» 00:25:00 середнє 9Б. Закріплення знань з теми «Давні уявлення про Землю».
3. Перевірочна робота з теми «Світ давніх цивілізацій» 00:30:00 середнє 10Б. Перевірка рівня засвоєння знань з теми «Світ давніх цивілізацій».
4. Перевірочна робота з теми «Давні уявлення про Землю» 00:30:00 середнє 12Б. Перевірка рівня засвоєння знань з теми «Давні уявлення про Землю».