Сучасна географія — це складна розгалужена система, яка об'єднує різноманітні знання про природу та населення.
 Систему географічних наук можна показати за допомогою «дерева» наук.
ce3c6147-de1c-4684-8c6e-426eb2ae575a.png
Одна з найважливіших задач сучасної географічної науки в цілому — дослідження різноманітної взаємодії природи та суспільства для вирішення світових проблем, які поставлені перед людством. 
До цих проблем відносяться:
  • проблема забеспечення населення продовольством;
  • проблема забеспечення природніми ресурсами (особливо паливом та водою);
  • проблема потепління клімату;
  • проблема забруднення довкілля і т. д.
Один з найважливіших напрямків дослідження сучасної географії — вивчення Світового океану та космосу. 
 
Географи сьогодні — це спеціалісти багатьох професій:
 
Биогеограф.jpg
геоеколог
досліджує різні геосистеми
  
Геоэколог.jpg
біогеограф
вивчає закономірності поширення живих організмів
  
 
  
Гидролог.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
гідролог
досліджує води суші
  
Гляциолог.jpg
гляціолог
вивчає льодові покриви нашої планети
  
Геоморфолог.jpg
геоморфолог
досліджує нерівності Землі
  
Зверни увагу!
До системи географічних наук входять і дисципліни практичного характеру, наприклад, медична та військова географія.
Медична географія —наука про вплив природних та господарських умов територій на здоров'я людей. Основна ціль — сприяти покращенню довкілля людини, попереджати ситуації, які можуть призвести до погіршення здоров'я населення.
 
Військова географія —наука та дисципліна, яка вивчає воєнні аспекти географії та можливість їх застосування у воєнній справі.